Реставрираха Стария мост „Мустафа паша“ на река Марица в Свиленград

Реставрираха Стария мост „Мустафа паша“ на река Марица в Свиленград
Със средства от ФМ на ЕИП общината превърна историческия паметник в атрактивен туристически продукт

Виж повече

Община Свиленград продължава дейностите по възстановяване на Стария мост

В процeс на изпълнение е проектът на община Свиленград „Старият мост – мост между поколенията”, договор №24-10М1-34/22.04.2015, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”. През летния период се изпълняват дейностите по самия …

Виж повече

Община Свиленград проведе откриваща пресконференция по проект „Старият мост: мост между поколенията“

На 6 август 2015 г. бе проведена откриваща пресконференция по проект „Старият мост: мост между поколенията“, който се осъществява от Община Свиленград с финансовата подкрепа на Европейско икономическо пространство Финансов механизъм 2009-2014 г., Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”. На …

Виж повече

Община Свиленград спечели проект за реставрация и експониране на стария мост на река Марица

Името на проекта, за който Община Свиленград спечели финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. е „Старият мост – мост между поколенията”. Програмният оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” е Министерството на културата, с което бе подписан договорът за безвъзмездна финансова помощ (№24-10М1-34/22.04.2015г.). Проектът е …

Виж повече