Историческа информация

Историческа информацияМежду забележителностите на Свиленград заслужено място заема мостът „Мустафа паша” или както е известен сред местното население „Старият мост” на река Марица. Мостът е построен през 1529 г. по нареждане на Мустафа паша – везир по времето на управление на султаните Селим I и Сюлейман I Великолепни. Той и хамама (баня) са единствените оцелели до ден днешен постройки от някогашния вакъфски комплекс на Мустафа паша, състоящ се от баня, джамия, кервансарай, мост, дюкяни и чаршия. Мостът е с дължина 259 м, ширина около 6 м, застлан с гладко издялани камъни, покриващи 20-те му свода. Парапетите /оградните прегради/ от двете страни на моста са от цели камъни с почти еднакви размери – по 353 от всяка страна.

Годината на построяване на моста е изписана върху мраморна плоча, поставена на издигната в средата на моста четириъгълна стена, висока 6 м. Надписът е на арабски език и гласи следното: „Този мост построи по време на халифството на най-великия от султаните султан Сюлейман хан, син на султан Селим хан – нека продължи безопасността и сигурността му, техният везир Мустафа паша – бог да го покровителства за това, което създаде. И то /построяването на моста/ бе най-дълготрайното негово добро дело през годината, за дата на която стана едно вечно добро дело”. Годината на изграждането на моста е предадена с числените значения на арабските букви в последните две думи: хасана абадие, т.е. вечно добро дело. Численото значение на буквите е 935 г. по Хиджра [което отговаря на времето от 15.09.1528 до 04.09.1529 г. от н.е.].

Впоследствие мостът дава и името на селището, образувало се около него, а именно „Джиср-и Мустафа паша” (Мостът на Мустафа паша). Сред десетките едносводови „гърбати” мостове, строени по нашите земи до 19в., този мост със своите двадесет свода е бил забележително за времето си постижение на мостостроителството с почти хоризонтално пътно платно и холяма проходимост. Населеното място носи това име до 1912 г., когато е преименувано на Свиленград. Мостът свързва надеждно двата бряга на широката река и осигурява движението по един от най-важните и оживени пътища на Балканите, връзка между Европа и Близкия изток.

През 2003 г. мостът на р. Марица е обявен за паметник на културата от национално значение.

Comments are closed