Обща информация

Име на проекта: „Старият мост – мост между поколенията”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009-2014, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.

Договор №24-10М1-34/22.04.2015 г.

Продължителност на проекта: 13 месеца

Обща стойност на проекта: 1 036 568.46 евро

Бенефициент: Община Свиленград

Comments are closed