Проект "Старият мост - мост между поколенията"

Проект "Старият мост - мост между поколенията", Договор № 24-10М1-34/22.04.2015 г., финансиран от Европейско икономическо пространство, Финансов механизъм 2019-2014, Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства"
Мярка 1 "Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство"

Историческа информация

Историческа информация
Мостът на Мустафа паша (наричан също Старият мост) е пътен мост, пресичащ река Марица при Свиленград, България. Той има зидана каменна конструкция, съставена от 21 свода с най-голям отвор 18 m. Мостът има ширина 6 m и обща дължина 295 m. Паметник на културата.

Легенди

Легенди
Този мост построи, когато бе халиф най-великият от султаните султан Сюлейман хан, син на Селим хан, да бъде продължител на безопасността и сигурността му техния везир Мустафа паша - Бог да го покровителства за това, което създава.

Галерия

Галерия
Разгледайте галерията на проекта